Voorwaarden

Met het gebruik van de dienst van Anoniem bericht sturen op Anoniemberichtsturen.nl ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

De gebruiker zal de dienst op Anoniemberichtsturen.nl zorgvuldig en verantwoord gebruiken.

De gebruiker zal deze dienst niet gebruiken voor het versturen van berichten welke:

  • Onrechtmatig zijn jegens derden
  • Inhoud hebben welke racistisch, discriminerend, beledigend, pornografisch of van opruiende aard zijn.
  • Inhoud bevatten welke tot SPAM gerekend kan worden

Anoniemberichtsturen.nl is niet aansprakelijk voor welke vorm dan schade dan ook welke voortkomt uit het gebruik van deze SMS dienst.